početna stranica

oglasi

 

porno galerije

porno filmovi

porno umjetnost

 

učlanjenje

marketing

kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Pornoteka
Klub ljubitelja seksa

 

 

 

Porno pjesme

Satir

 

Satirof sonet

 

Blage su deždi šume umile

 Satir je z brega deklice lukal

 Tak su si nežno f senu usnile

 A on je svojega mača zasukal

 

 

Kaj bi si drugo huncut taj stari

 Pa nebu valda pesmu zafučkal

 Volel je zemlu šume hrast stari

 Al čučicu mladu najrajše je fukal

 

 

Stiha se kupici sena primaknul

 Deklice naprčenih guza su spale

 Prve je jenu sam male nataknul

 

 

Dok su si druge još saneka brale

 Ondak je jezikom saku probudil

Čučama sanjivim slinavo bludil

 

 

Želite objaviti erotske i porno priče, pjesme, slike ili fotografije?

Javite nam se na pornoteka@pornoteka.net.

 

 

Pošaljite kontakt brojeve telefona iz oglasa

na moju e-mail adresu: